Може ли да се изпрати дезинфектант за ръце от UPS?

Резултат: 4,5/5 ( 62 гласа )

Краткият отговор е, че да, технически можете да доставяте дезинфектант за ръце с UPS , както и неща като кърпички и маски. Въпреки това продуктите, съдържащи алкохол (като дезинфектант за ръце), подлежат на правилата за доставка на IATA.

Дезинфектантът за ръце опасен ли е за доставка?

Дезинфектантите за ръце на алкохолна основа се считат за опасни стоки : Важна информация за доставка. ... Вашият продукт е ЗАПАЛИМ и ще се счита за опасен товар за транспортиране. Трябва да тествате продукта си за неговата точка на възпламеняване. Временните транспортни разпоредби позволяват доставка само под определени номера на ООН.

Колко дезинфектант за ръце мога да изпратя по пощата?

Малки количества запалими дезинфектанти за ръце и алкохолни кърпички могат да се изпращат с вътрешна поща чрез наземен транспорт само от USPS Retail Ground, Parcel Select или Parcel Select Lightweight. Клиентите могат да доставят само до 1 пинта течност на опаковка, използвайки наземен транспорт.

Какъв клас за доставка е дезинфектантът за ръце?

Тъй като алкохолът е ключова съставка в дезинфектанта за ръце, повечето от тези, които използваме, отговарят на определението за запалими течности от клас 3 . Запалими течности са тези с точка на възпламеняване, по-малка или равна на 140 o F [49 CFR 173.120]. Обикновено дезинфектантите за ръце попадат в опаковъчна група II или III.

Как транспортирате дезинфектант?

DOT облекчава правилата за транспортиране на дезинфектант за ръце по магистрала
  1. Опаковката съдържа дезинфектант за ръце, съдържащ или етилов алкохол, или изопропилов алкохол в концентрация < 80%
  2. Опаковките трябва да бъдат херметични и здраво затворени, обезопасени срещу изместване и защитени от повреда.

UPS ще знае ли дали изпращам алкохол?

Намерени са 42 свързани въпроса

Можете ли да изпратите дезинфектант за ръце?

За да изпратите дезинфектанти за ръце, включително кърпички, трябва да използвате USPS Retail Ground, Parcel Select или Parcel Select Lightweight . ... Повечето дезинфектанти за ръце, включително кърпички, съдържат алкохол и са запалими по природа и следователно се обработват и изпращат като опасни вещества (HAZMAT) в американската поща.

Имате ли нужда от Hazmat, за да носите дезинфектант за ръце?

Дезинфектантите за ръце, поради съдържанието им на алкохол (запалими течности), се считат за опасни материали . ... Политиката на PHMSA предвижда специални правила за опаковане на дезинфектанти за ръце, транспортирани в малки контейнери (не над 8 галона) и в по-големи контейнери (8 галона и до 119 галона).

Може ли UPS да доставя дезинфектант за ръце?

Краткият отговор е, че да, технически можете да доставяте дезинфектант за ръце с UPS , както и неща като кърпички и маски. Въпреки това продуктите, съдържащи алкохол (като дезинфектант за ръце), подлежат на правилата за доставка на IATA.

Дезинфектантът за ръце счита ли се за опасен отпадък?

Ефективните дезинфектанти за ръце обикновено съдържат 60-95% етилов или изопропилов алкохол. ... Федералните насоки за изхвърляне изискват всички дезинфектанти за ръце на алкохолна основа да се третират като опасен отпадък поради характеристиката на запалимост (40 CFR § 261.21).

Можете ли да изпратите Purell чрез USPS?

USPS ви позволява да изпращате само дезинфектанти за ръце чрез наземен транспорт . Тъй като дезинфектантите за ръце съдържат алкохол, USPS счита тези продукти за вид опасен материал. Поради това пощенската служба ограничава пратките на дезинфектанти за ръце само за наземен транспорт.

Можете ли да изпратите Lysol спрей FedEx?

Аерозолите са класифицирани като опасни товари UN1950, клас на опасност 2 (с подразделения), следователно трябва да бъдат опаковани в съответствие с разпоредбите на IATA.

Мога ли да изпращам изопропилов алкохол FedEx?

Потребителите не могат да доставят алкохол от какъвто и да е вид чрез услугите на FedEx . Изпращачът трябва да е одобрен от FedEx изпращач на алкохол, получателят трябва да е бизнес субект, който притежава подходящи лицензи за алкохол, а пратката трябва да отговаря на приложимите закони.

Дезинфектантът за ръце класифициран ли е като опасна стока?

И двата вида алкохол се класифицират като запалими течности , тъй като представляват опасност от пожар. Тъй като са запалими, дезинфектанти на алкохолна основа и някои от съставките им имат потенциал да навредят на хора и имущество. Дезинфектантите за ръце могат да съдържат и други съставки, които са класифицирани като опасни стоки.

Опасност ли е доставката на алкохол?

Дезинфектантът за ръце попада в подраздел g, „ограничени количества продукти на дребно, съдържащи етилов алкохол“. Всеки продукт за продажба на дребно, съдържащ не повече от 70% етилов алкохол, е освободен от разпоредбите за опасни материали (HMR), ако отговаря на определени условия.

Какъв е кодът на ООН за дезинфектанта за ръце?

класификацията и UN номера на дезинфектанта за ръце. Например UN 1987, Алкохоли, № (смес от етилов алкохол), UN 1170 , Етанолов разтвор.

Какво е un1170?

Табели за запалими течности по ООН 1170 – етанол (етилов алкохол) Предварително отпечатани с UN номер, тези табели от клас на опасност 3 отговарят на изискванията на 49 CFR 172.500 за вътрешни и международни превози на опасни материали по магистрала, железопътен транспорт и вода.

Какво означава ORM-D?

Какво е ORM-D? Класификацията ORM-D е съкращение от други регулирани материали — местни и се използва за материали, които отговарят на дефиницията на DOT за потребителска стока.

Можете ли да изпращате химикали UPS?

UPS приема опасни материали само на договорна основа , обслужвайки САЩ и определени места извън САЩ В САЩ и Пуерто Рико, UPS приема ненасипни количества опасни материали за транспорт по магистрала и железопътен транспорт или въздушен режим, когато е приготвен в съответствие с американското министерство на...

Мога ли да UPS алкохол?

Кой може да изпраща Spirits чрез UPS услуги? UPS приема само опаковки, съдържащи спиртни напитки от изпращачи , които са лицензирани съгласно приложимото законодателство и които са подписали и сключили договор с UPS за транспортиране на спиртни напитки.

Как UPS доставя изопропилов алкохол?

UPS позволява изпращането на алкохол с няколко предупреждения. Трябва да имате лиценз за доставка на алкохол съгласно федералните и щатските закони. Трябва да използвате подходяща опаковка: Вътрешна опаковка от EPS пяна, сгъната гофрирана тава или тава от формовани влакна.

Изопропиловият алкохол се счита за опасен?

Както бе споменато накратко по-горе, изопропиловият алкохол се счита за опасен материал . Това е според Министерството на транспорта на САЩ (DOT) и Администрацията за безопасност на тръбопроводите и опасните материали (PHMSA). Той е категоризиран в клас 3, който съдържа запалими и горими течности.

Мога ли да изпращам течности чрез USPS?

USPS позволява транспортиране на неопасни течности , стига те да са в запечатани контейнери с цялото съдържание, ясно етикетирано. Ако искате да изпратите над 4 oz. течност, трябва да използвате изолационни материали, да опаковате тройно кутиите си и да използвате плътно затворени контейнери като стъклени бутилки за транспортиране.

Мога ли да изпратя алкохол като подарък?

Пощенската служба на Съединените щати (USPS) забранява изпращането на алкохолни напитки по пощата , но можете да изпращате алкохол чрез куриери, като FedEx или UPS, ако сте лицензиран изпращач на алкохол.

Можете ли да изпратите почистващи препарати?

Както писахме във въведението по-горе, обикновените домакински почистващи препарати съдържат няколко вида опасни материали. Поради това Пощенската служба на САЩ ограничава тези артикули само до наземния транспорт , като наземен транспорт на дребно (в пощенската служба) и Parcel Select Ground (със софтуер за онлайн доставка).