За нас

isttt.org е инициатива на 3-ма страстни разработчици, чиято мисия е да гарантират, че знанията се споделят между хората. Голяма част от знанията, които биха били ценни за много хора, в момента са достъпни само за малцина – или заключени в умовете на хората, или достъпни само за определени групи. Искаме да свържем хората, които имат знания, с хората, които се нуждаят от тях и да обединим хора с различни гледни точки, така че да могат да се разбират по-добре и да дадем възможност на всеки да сподели знанията си в полза на другите. Потенциалът на това е огромен. Ако успеем да изпълним мисията си, ще окажем голямо влияние върху света. Нуждаем се само от умна група от хора, които могат да ни доведат до там.